Choď na obsah Choď na menu
 


Grafen spouští po vpíchnutí do těla buněčnou smrt mitochondriální DNA a imunitní systém spustí poplach nejvyššího stupně. A tím se získá vysoká účinnost vakcíny, ale za strašnou cenu…

Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu, ale mainstreamová média i farma společnosti to ostře odmítají jako hoax. Jenže čínští vědci již v roce 2016 publikovali vědeckou studii, která prokázala, že oxidy grafenu fungují jako naprosto výjimečný vakcinační stimulant děsivého charakteru! Grafen rozbíjí buňky, ničí mitochondrie a tím spouští naprosto bezprecedentní poplach imunitního systému! Grafen ale může způsobit těžké krevní sraženiny, záněty v orgánech, může poškodit neurální sítě v mozku a v neposlední řadě z vás dělá chodící ID průkaz!

Španělští vědci zjistili, že vakcína proti koronaviru (COVID-19) společnosti Pfizer-BioNTech obsahuje oxid grafenu [1]. Výzkumný tým z katedry inženýrství univerzity v Almerii nedávno zveřejnil zprávu s názvem Detekce oxidu grafenu ve vodní suspenzi. V této publikaci se objevuje název Graphine in Oxygen: Observační studie v optické a elektronové mikroskopii. V této studii španělští vědci zjistili, že každá dávka zkoumané vakcíny společnosti Pfizer obsahuje přibližně 747 nanogramů oxidu grafenu [2].

Oxid grafenu [3], materiál vytvořený z grafitu, je známou toxickou látkou. Předchozí studie ukázaly, že materiály na bázi grafenu, jako je oxid grafenu, mohou způsobovat toxicitu závislou na dávce. Může poškozovat játra a ledviny, podněcovat tvorbu granulomů v plicích, snižovat životaschopnost buněk a vyvolávat apoptózu neboli předem naprogramovanou buněčnou smrt formou likvidace mitochondrie v buňce, čímž dojde k buněčné smrti tzv. mitochondriální DNA.

Studie na zvířatech zjistily, že při vstřikování oxidu grafenu do těla se toxická látka ukládá v plicích, játrech, slezině a ledvinách. Výzkumníci rovněž zaznamenali potíže s vyčištěním materiálu z těla. Mnoho respirátorů na obličej, které prodávají čínské společnosti, je potaženo nebo zpevněno grafenem. Nošení obličejového respirátoru potaženého grafenem může způsobit vážné plicní problémy, varuje Health Canada [4]. Španělští vědci ve své zprávě také objevili značné množství oxidu grafenu ve stěrech používaných při polymerázové řetězové reakci (PCR testech) a testech antigenů. Tyto testy se přitom používají k detekci COVID-19.

Odhalení přítomnosti grafenu ve vakcínách potvrdila studie španělské univerzity

Odhalení týkající se španělské zprávy a oxidu grafenu ve vakcínách společnosti Pfizer vyšlo poprvé najevo poté, co o něm informoval konzervativní komentátor Stew Peters ve svém pořadu The Stew Peters Show. Peters si do epizody svého pořadu z 8. července přivedl lékařskou výzkumnici s dvacetiletou praxí v oblasti léčiv Dr. Jane Rubyovou [5], aby pohovořila o tom, co je oxid grafenu a jaké má účinky na lidský organismus. Peters se během svého pořadu zeptal Rubyové, zda je oxid grafenu jedovatý. Odpověděla: “Rozhodně je to jed.” Ruby poté vysvětlila některé způsoby, kterými je oxid grafenu pro člověka nebezpečný. Řekla: “Víte, že oxid grafenu je velmi nebezpečný?”

Dr. Jane Ruby

 

Ničí doslova všechno uvnitř buňky. Mitochondrie doslova explodují. Vytváří tím situaci, kdy tělo jede na desetistupňový požární poplach a vzniká zánět, cytokiny, chemokiny. Je to neuvěřitelně prudké a přichází zánětlivá, tzv. cytokinová bouře a má to zvláštní afinitu k vytváření akutních zánětů plic, vytváří to zánětlivou bouři cytokinů v srdeční tkáni a v mozkové tkáni.” V samotném rozhovoru zaznělo několik dalších informací, ale jedna z nich nebyla správná, resp. její vysvětlení bylo mylné. Rubyová uvedla, že nevidí důvod, proč by měl být grafen ve vakcínách používán. S tím ale nesouhlasí náš kolega lékař, který pro nás zpracoval posudek tohoto objevu a zjištění španělských vědců z univerzity v Almerii.

Grafen spouští po vpíchnutí do těla buněčnou smrt mitochondriální DNA a imunitní systém spustí poplach nejvyššího stupně. A tím se získá vysoká účinnost vakcíny, ale za strašnou cenu…

Podle našeho kolegy je nejen oxid grafenu známý ve farmaceutické obci, ale je spatřován jako progresivní volba pro radikální zvýšení účinků a spolehlivostí účinků většiny dnešních vakcín, a tím je myšleno nejen těch proti covidu, ale i vakcín pro děti, tetra a hexavakcín atd. Oxid grafenu totiž díky své buněčné toxicitě umí něco, co nedokáže žádná jiná adjuvantní látka. Grafen totiž začne napadat lidské buňky a primárním cílem útoku je mitochondrie uvnitř buňky, tedy základní srdce každé buňky, které zajišťuje látkovou přeměnu v buňce na energii.

Obrazně řečeno je mitochondrie malou elektrárnou, která pohání buňku. A právě oxidy grafenu mitochondrii zničí, takže ta vybuchne jako při explozi, čímž vzniká smrt mitochondriální DNA v buňce a ta umírá. A právě na tuto událost zareaguje imunitní systém vyhlášením nejvyššího stupně poplachu a ohrožení, protože útok na mitochondriální DNA je považován v organismu za proces umírání člověka, nejvyššího ohrožení integrity těla a imunitní systém vrhne proti místu, kde grafen toto způsobil, veškeré své síly.

Imunitní systém začne napadat naprosto všechny viry v okolí tzv. události. V angličtině se tomu říká “Event” a v biologii je to situace, kdy imunitní systém vyhodnotí tuto událost jako ohrožení buněčného života v organismu. Antigenní látky a imunitní systém začne napadat všechny viry, bez ohledu na původ, a mezi nimi jsou i viry z vakcíny, proti kterým si imunitní systém vybuduje mohutnou odezvu s vysokým stupněm důležitosti, protože imunitní systém si všechno uloží do paměti, tedy všechny viry, na které během “události” (eventu) zaútočil.

Název biologického cvičení [6] Hopkinsovy univerzity na podzim v roce 2019 s názvem “Event 201” nebyl vybraný náhodně. Toto označení pochází z biologického výzkumu vakcín a označuje pořadové číslo události (eventu), čili odezvy imunitního systému na podnět, resp. na provokaci a útok. Sleduje se během “eventu”, jak imunitní systém zareaguje na podnět, na útok, jestli se rozpoutá silná odezva imunitního systému, anebo jen slabá. A právě oxid grafenu je tím nástrojem, jak vyvolat v organismu doslova poplach nejvyššího ohrožení, což vede k vysoké účinnosti vakcín. Jenže, jak upozorňuje náš kolega lékař, za strašlivou cenu.

Imunitní systém při útoku proti grafenu vypustí do boje všechno, co má k dispozici a celý arzenál zbraní, které vás mohou zabít v důsledku autoimunitní cytokinové bouře

Během tohoto eventu spustí organismus v těle ne jedno, ale hned několik opatření. Kromě vypuštění antigenů a napadání virů spustí organismus mohutné vypouštění cytokinů, chemokinů a dalších látek hormonálního původu, jejichž úkolem je připravit tělo na mohutný boj s agresorem. A ten boj spočívá v pokusu o izolaci agresora formou zánětů, kdy cytokiny a chemokiny napadnou orgány v místech, kde dojde k detekci přítomnosti virů. Po napadení dojde k propuknutí zánětů, čímž se imunitní systém snaží izolovat viry, aby se nemohly šířit.

A to není všechno. Cytokiny a chemokiny přistoupí k neuvěřitelnému rozhodnutí a začnou ucpávat žíly a cévy, vznikají trombózy, krevní sraženiny, a to kvůli tomu, že cytokiny a chemokiny napadnou viry přímo v cévním řečišti a začnou je obalovat, aby se nemohly konektovat a připojovat na buňky. Je to totální obranná fáze organismu. Jenže, tyto obalené tromby velmi často ucpou cévy tam, kde už jsou cévy zanesené např. cholesterolem, vznikne blokáda krevního průtoku, a pokud k tomu dojde v srdci, je z toho infarkt myokardu, a pokud k tomu dojde v mozku v cévním řečišti, je z toho mrtvice.

Koronavirus pod elektronovým mikroskopem při útoku na buňku

 

Grafen tak vyvolá tak prudkou reakci imunitního systému, že to člověka může zabít. A to pouze kvůli tomu, aby vakcína měla vysokou účinnost a aby si vytvořené antigeny imunitní systém zapsal a zapamatoval ve spojitosti s Eventem XXX, tedy s pořadovým číslem události, která ohrozila mitochondriální DNA buněk, na což imunitní systém zareagoval vyhlášením nejvyššího poplachu. A všechny neznámé viry, které přitom byly nalezeny a zlikvidovány, si organismus zanese do registru s červeným vykřičníkem.

Takže tím se získává vysoká účinnost vakcín, jenže za strašnou cenu. Zánět vnitřních orgánů během cytokinové bouře může člověka zabít, uzavírá náš kolega svůj posudek. A dodává k tomu odkaz na vědeckou studii čínských vědců z roku 2016, kteří přinesli informace o využití grafenu jako mimořádně účinného stimulantu imunitního systému pro zvýšení odezvy imunity na podanou vakcínu. Studie je jako placený článek, zdarma je k dispozici pouze abstrakt [7].

Funkcionalizovaný oxid grafenu slouží jako nový očkovací nano-adjuvant pro silnou stimulaci odezvy buněčné imunity

Abstrakt

Díky svým jedinečným fyzikálně-chemickým vlastnostem přitahují deriváty grafenu velkou pozornost v biomedicíně. V této studii jsme pečlivě navrhli oxid grafenu (GO) jako vakcinační adjuvans pro imunoterapii s použitím ureázy B (Ure B) jako modelového antigenu. Ure B je specifický antigen pro Helicobacter pylori, který je karcinogenem I. třídy pro rakovinu žaludku. Jako potahové polymery byly použity polyethylenglykol (PEG) a různé typy polyethyleniminu (PEI). Ve srovnání s GO modifikovanými jedním polymerem (GO-PEG a GO-PEI) mohou některé GO modifikované dvěma polymery (GO-PEG-PEI) působit jako pozitivní modulátor, který podporuje zrání dendritických buněk (DC) a zvyšuje jejich sekreci cytokinů prostřednictvím aktivace více cest receptorů podobných tollům (TLR), přičemž vykazují nízkou toxicitu.

Kromě toho může tento GO-PEG-PEI sloužit jako nosič antigenu, který účinně přenáší antigeny do DC. Tyto dvě výhody umožňují, aby GO-PEG-PEI sloužil jako nové adjuvans pro vakcíny. V následných in vivo experimentech, ve srovnání s volným Ure B a klinicky používanou vakcínou na bázi hliníkového adjuvans (Alum-Ure B), GO-PEG-PEI-Ure B indukuje silnější buněčnou imunitu prostřednictvím intradermálního podání, což naznačuje slibné aplikace v imunoterapii rakoviny. Naše práce nejenže představuje novou, vysoce účinnou nanoadjuvantní vakcínu na bázi GO, ale také zdůrazňuje kritickou roli povrchové chemie pro racionální návrh nanoadjuvantů.

A to není všechno. Grafen je za normálních okolností antimagnetický materiál a nijak nereaguje na magnetické nebo elektromagnetické pole. Ovšem to neplatí o oxidech grafenu, které vzhledem k odlišné struktuře a polarizaci mají silnou paramagnetickou odezvu na přítomnost magnetického či elektromagnetického pole. Není proto divu, že lidé se stávají po očkování magnetickými, že jim drží na ramenech magnetické předměty, školní magnetky, magnetické fotografie z ledniček, neodymiové magnety atd. Grafen se ovšem dostává z těla velmi špatně. Obvykle zůstane v organismu natrvalo a vroste do lidské tkáně, do lidských orgánů. To se normálně děje i u jiných látek, např. ftaláty, některé polymery, vybrané alkalické kovy, azbest, olovo, rtuť a další prvky a látky, ale ovšem ochota magnetické polarizace oxidů grafenu v magnetickém či elektromagnetickém poli otevírá především dlouhodobé hrozby pro lidské zdraví, ale i soukromí a bezpečnost.

Oxidy grafenu vytvoří z každého člověka unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě

Každému člověku se totiž tyto oxidy grafenu v těle přichytí a vrostou do tkání a orgánů na jiných místech, čímž vznikne nekonečná entropie možných kombinací poloh, které půjde pomocí skenovacího zařízení unikátně přiřadit každé osobě podle magnetické hysterézní křivky jejího těla. Křivka identifikuje člověka při průchodu detektorem s přesností v podstatě na 100% a tím vznikne sledovací systém, kterého se nepůjde zbavit. Nepůjde odstranit, vyoperovat, jediná ochrana bude ochranný oblek s pokovenou fólií, který bude sloužit jako ochrana před čtečkou magnetické hysteréze. Pokud si to neumíte představit, jak to funguje, představte si magnetický proužek na platební kartě.

ED Scanner v Abú Dhabí skenuje procházející lidi ve dveřích a výsledek je odesílán ochrance na mobilní telefon. Skener prozařuje lidi ve dveřích a detekuje elektromagnetické odezvy viru. Viru, anebo grafenu?

 

Při protažení karty terminálem se z magnetického proužku načtou unikátní data o vaší kartě. Jednotlivá zrnka magnetického materiálu jsou v proužku unikátně seskupena tak, že při protažení proužku čtečkou se získají pokaždé unikátní čísla a data. Pouze tím proužkem teď nebude černý pásek na zadní straně platební karty, ale budete to vy a vaše celé tělo, ve kterém jsou grafenové částice rozmístěny unikátním způsobem a vašim “protažením” skenerem ve dveřích se pokaždé zobrazí vaše unikátní číslo, jenom to vaše. Tato technologie je terminálním nástrojem šelmy pro sledování celé západní populaci. Vezmeš si vakcínu a staneš se permanentním chodícím kódem pro oskenování.

-VK-

Šéfredaktor AE News