Choď na obsah Choď na menu

article preview

“Školy si majú najímať dokonca na to firmy a podľa ministra školstva by sa mala sexuálna výchova vyučovať “prierezovo na rôznych predmetoch.” Presne tento koncept, aby rodičia nemali možnosť deti ani stiahnuť z vyučovania, aby nevedeli na akom predmete im čo budú vtĺkať do hlavy, tak to budú presadzovať do predmetov ako matematika, slovenčina a podobne,” píše Taraba. “Takto presne to na západe presadzovali tí najúchylnejší progresívci, len na Slovensku to presadzuje šašo čo sa stal ministrom školstva akože ako zástupca kresťanských škôl. To je normálne umenie takýchto hlupákov nájsť, ale OĽaNO ten dar očividne má.”

“Školské osnovy sa venujú vzťahom a sexualite len okrajovo. Vzdelávacie štandardy k téme má priniesť pripravovaná kurikulárna reforma,” píše Školský portál. “Zmenu by však mala najbližšie roky priniesť pripravovaná kurikulárna reforma. V novom štátnom vzdelávacom programe bude vzťahová a sexuálna výchova povinnou prierezovou témou.”

“Za úplne najlepšie považujem, aby bola integrovaná do viacerých predmetov,” povedal minister školstva Ján Horecký s tým, že by nemalo ísť o samostatný predmet. Navyše sa oblasť bude vyučovať rôzne podľa vekových kategórii žiakov a študentov. “Sexuálna aj vzťahová téma sa dá prebrať tak na literatúre, ako aj na občianke a etike,” povedala pre Školský portál riaditeľka Základnej školy Bieloruská v Bratislave Katarína Jandová. Faktom je, že štandardy k týmto témam v súčasnosti neexistujú. Preto sa o nich podľa lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy z organizácie inTYMYta Radky Mikšík učí v rôznej miere a kvalite: “Napríklad realizáciou besied či prednášok, často však osobami, ktoré nemajú učiteľské či lektorské zručnosti.” Podľa Mikšík však vyučujúci u nás nemajú kvalitnú dlhodobú podporu na to, aby sa mohli týmto témam venovať tak, ako je skutočne potrebné. “Aj preto sme sa rozhodli participovať na kurikulárnej reforme a vniesť tam štandardy, ktoré odrážajú a zabezpečujú zdravý psychosexuálny vývin detí,” hovorí lektorka z organizácie inTYMYta.

Nový koncept vyučovania sexuálnej výchovy a výchovy k rodičovstvu je súčasťou pripravovanej kurikulálnej reformy. Určite ešte budeme o nej veľa počuť! Viacerí komentátori túto reformu označili za náhrobok vzdelania na Slovensku. Bude napríklad spôsobovať nepredstaviteľné problémy deťom rodičov, ktorí sa pomerne často sťahujú za prácou, stavbárov, geológov a podobne. Školy už totiž nebudú mať jednotné osnovy a pre žiaka bude prakticky nemožné začať na novej škole tam, kde na starej skončil. Každopádne rozdrobenie sexuálnej výchovy do viacerých predmetov spôsobí, že rodičia stratia kontrolu nad tým, aké znalosti a vedomosti v tomto smere ich dieťa nasáva a od koho.

Školy nemajú personál a v mnohých prípadoch sú nútené najímať si na sexuálnu výchovu externistov, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie a často jediným ich osvedčením je, že pracujú v mimovládkach. Prevzatie kontroly nad spoločnosťou mimovládkami však nie je koncept občianskej spoločnosti, aký sme si v roku 89 predstavovali.

Zdroj: hlavnespravy.sk