Choď na obsah Choď na menu

article preview

OSN zvolalo 67. výročné zasadnutie Komisie pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná od 6. do 17. marca. Úlohou organizácie CitizenGO je postaviť sa proti nebezpečnej ideologickej agende, ktorá ohrozuje predovšetkým malé deti. Komisia presadzuje, aby sa podporovali potraty, sexualizácia detí a gender ideológia. CitizenGO preto iniciovala petíciu pre OSN,v ktorej Odmietajú komplexnú sexuálnu výchovu a žiadajú riešenie skutočných problémov žien. Prečítajte si ju v plnom znení.

 

Cieľom OSN je presadiť takzvanú „komplexnú sexuálnu výchovu”, ktorá explicitným sexuálnym obsahom indoktrinuje malé detí a šíri LGBT propagandu a lži o identite muža a ženy.

Usmernenie navrhuje, aby sa deti od štyroch rokov učili, že pohlavie je sociálny konštrukt, a aby sa od deviatich rokov učili „oceňovať vlastnú gender identitu a prejavovať rešpekt voči gender identite iných”.  To v praxi znamená aj to, že ak sa niekto cíti ráno ako chlapec a večer ako dievča, jeho spolužiaci by to mali rešpektovať a prispôsobovať mužský a ženský jazykový rod pri oslovení. „Hlas prorodinných organizácií je na pôde OSN potláčaný a je najvyšší čas, aby sme sa ideologickej cenzúre postavili!“ Píše CitizenGO.

Samotná predsedníčka OSN Julie Okah-Donli dokonca  vyzýva na zavedenie sexuálnej výchovy do škôl. Povedala, že aj rodičia by mali svoje deti prednostne poučiť o sexe, pretože predátorov pribúda a deti bez znalostí sexuálnej výchovy sa ľahko stávajú obeťami.

„Sexuálne a rodovo podmienené násilie je teraz veľmi rozšírené, pretože keď človek nevie, stáva sa ľahkým terčom. Je dôležité, aby sa deti, pokiaľ dokážu hovoriť, dozvedeli, čo je sexuálne a rodovo podmienené násilie, aby v prípade, že sa ocitnú v takejto situácii, boli schopné ju primerane riešiť,” dodala predsedníčka.

 

Odmietame komplexnú sexuálnu výchovu a žiadame riešenie skutočných problémov žien

Vážení diplomati Slovenskej republiky pri OSN,

Vážení delegáti na 67. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), 6. marca 2023 sa v OSN v New Yorku začalo 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW).

Chceli by sme vyjadriť naše závažné znepokojenie z ideologickej agendy, ktorá sa nachádza v návrhu záverečného dokumentu.

Každý rok, keď sa koná zasadnutie Komisie pre postavenie žien, očakávame, že sa bude diskutovať o skutočných problémoch, ktoré trápia ženy na celom svete. Je vždy sklamaním, keď sa deje pravý opak.

Tohtoročný návrh záverov je veľmi vzdialený od skutočnej pomoci ženám. Namiesto reálnych riešení ideologicky presadzuje presadzuje sexualizáciu detí prostredníctvom radikálnej tzv. komplexnej sexuálnej výchovy, gender ideológiu a dokonca aj potraty.

Vaše excelencie, touto petíciou Vás vyzývame, aby ste urobili správnu vec a postavili sa za skutočnú pomoc ženám. Prosím, odmietnite sexuálnu výchovu, ktorá ohrozuje malé deti. Odmietnite vraždenie nenarodených detí v podobe umelého potratu. Omietnite ohrozovanie zdravia detí prostredníctvom gender ideológie.

Žiadame Vás, aby ste z prvého návrhu odstránili všetky formulácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, potratoch, sexuálnej rozmanitosti, gender ideológii a “komplexnej sexuálnej výchove” – zachytené v bodoch 12, 13 (LGBT), 26 (CSE), 31 (SRHR), 39.1 (SOGI).

Prosím, aby sa na prvé miesto záverov dostali skutočné priority ako je zdravie, čistá voda, vzdelávanie, infraštruktúra a zamestnanosť pre ženy.

Zdroj: hlavnespravy.sk