Choď na obsah Choď na menu

article preview

Rodičia by mali kontrolovať činnosť svojich detí v online priestore. Okrem odovzdania osobných údajov dieťaťom môže byť rizikom aj obsah, ktorý neplnoletým rôzne algoritmy zobrazujú. Upozornil na to odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal.

 

“Ochrana osobných údajov naberá pri deťoch nové rozmery. Opakované použitie alebo zdieľanie osobných údajov môže mať vážne dôsledky na súkromie detí, fyzickú a psychickú integritu či rodinný život. Nešťastné prípady zo zahraničia dokonca ukazujú, že existuje prepojenie medzi sociálnymi sieťami a ohrozením samotného života dieťaťa,” vysvetlil odborník.

Berthoty považuje za zarážajúce, že téme ochrany osobných údajov detí na Slovensku nevenujú väčšiu pozornosť úrady ani spoločnosti. Výsledkom je podľa neho nízka informovanosť všetkých zainteresovaných subjektov a nepoznanie skutočných pravidiel.

“Často používané vyhlásenia o veku 16 rokov nie sú vôbec vyžadované. Vyžadované už však je, aby ich v prípade nižšieho veku dieťaťa potvrdil rodič. Ak teda zaškrtne dané pole desaťročné dieťa, je jedno, čo hovoria podmienky e-shopu. Podľa GDPR spracúva daný e-shop jeho údaje nezákonne, ak je vôbec daný súhlas potrebný,” uviedol.

Správcovia online služieb na Slovensku by mali podľa odborníka pri navrhovaní svojich služieb a produktov dbať na funkcie, ktoré budú obzvlášť príťažlivé pre detských používateľov, a s nimi súvisiace riziká.

“Dieťaťu musia byť všetky informácie poskytnuté zrozumiteľne, jasne a príťažlivo, teda detskou rečou. Rozhodujúcu rolu hrá aj vek a vyspelosť dieťaťa, ktoré patrí do cieľovej skupiny danej služby. Zároveň musia mať rodičia určité oprávnenia vo vzťahu napríklad k marketingovým súhlasom detí, čo znamená možnosť udelenie súhlasov potvrdiť, respektíve odvolať. Na Slovensku ide o nedostatočne spracovanú tému, no máme prax zo zahraničia, ktorou sa môžeme inšpirovať,” doplnil odborník.

Zdroj:

https://www.hlavnespravy.sk/rodicia-by-mali-kontrolovat-cinnost-svojich-deti-v-online-priestore/2972892