Choď na obsah Choď na menu
 


Patrik Daniška

 

Dobrý deň,
 
sledujeme dianie v parlamente, na stole je veľa dôležitých zákonov.
 
Za najväčšie riziko považujem vládny návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý zavádza inštitút notársky registrovaných dôverníkov. Podľa ministra Karasa je zákon reakciou na vraždu pred barom Tepláreň, a má uľahčiť životné situácie LGBT párov a iných nezosobášených osôb.
 
Zákon však oslabuje jedinečné postavenie manželstva, a to tak, že výsady verejného práva, ktoré patria manželom a rodine, prenáša aj na registrovaných dôverníkov. V pôvodnom návrhu zákona šlo o dva osobitné zákony. Do parlamentu prišiel návrh, v ktorom je ďalších pätnásť takýchto zákonov!
 
Je úplne jasné, aký mechanizmu zákon nastoľuje – registrovaní dôverníci sa stavajú na úroveň manželov a rodiny. Ľudia dostanú výhody rodiny aj bez záväzkov. Aký to asi bude mať vplyv na uzatváranie manželstva? Prorodinná politika vyzerá úplne inak!
 
A to nie je jediný problém navrhovaného zákona. V prípade smrti rodiča sa oslabí možnosť súdu vybrať pre dieťa najvhodnejšieho poručníka a opatrovníka. Preferovaný bude registrovaný dôverník, ktorý bude mať prednosť dokonca aj pred biologickou rodinou dieťaťa. Aby nestratil svoj vplyv na dieťa, bude môcť blokovať adopciu do kompletnej rodiny, povedzme strýka a jeho manželky.
 
 
List s argumentami sme poslali poslancom, aj so žiadosťou, aby zákon neprijali.
 
 
Okrem toho je v parlamente aj dobrá a dôležitá novela zákona o rodných číslach, ktorej cieľom je, aby rodné číslo zodpovedalo skutočnému pohlaviu človeka. Problémom však je pozmeňovací návrh samotných predkladateľov, ktorý má novelizovať aj zákon o mene a priezvisku, podľa ktorého bude možné dať osobe meno opačného pohlavia. Oslabuje to zmysel novely, dokonca sa zhoršuje stav oproti dnešku v tom, že rodičia budú vedieť zmeniť meno a priezvisko aj dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov. (Doteraz sa dalo len dospelej osobe.) To spôsobí enormný tlak na učiteľov a žiakov, aby svojich spolužiakov oslovovali v opačnom rode.
 
Viac o téme píšem v článku: Zoznámte sa, toto je pán Veronika (alebo tu).
 
Je predložená potrebná novela školského zákona od Richarda Vašečku, ktorou sa zavádza mechanizmus, ako si rodičia môžu uplatniť právo na výchovu dieťaťa v súlade s ich presvedčením. Je reakciou na rôzne publikácie a pokusy dostať sa k deťom na školy s kontroverznou sexuálnou výchovou.
 
V parlamente je aj nevhodná novela zákona o rodine od Kataríny Hatrákovej, ktorý spochybňuje prednosť príbuzných pri náhradnej osobnej starostlivosti v prospech (homosexuálnych) partnerov.
 
Návrh zákona o pomoci tehotným ženám poslankyne Záborskej chce zaviesť viacero ustanovení zameraných najmä na podporu tehotných žien a zlepšenie informovanosti o umelom potrate. Podobný zákon už dvakrát tesne neprešiel.
 
Novela zákona o pohrebníctve Anny Andrejuvovej, ktorá zavádza pochovávanie potratených detí nemocnicami (aj tých, ktoré si rodičia nevyžiadajú na pochovanie), mení hranicu medzi potratom a pôrodom mŕtveho dieťaťa z 1000 g hmotnosti (28 týždňov tehotenstva) na 500 g (22 týždňov tehotenstve) a zavádza príspevok aj na pohreb potrateného dieťaťa.
 
Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, ktorý zavádza príspevok 200 eur pre matky na obdobie 9 mesiacov od skončenia strednej alebo vysokej školy. Tým vypĺňa medzeru medzi tehotenským štipendiom a tehotenským príspevkom.
 
V parlamente je aj novela zákonníka práce o voľnej nedeli.
 
Ale nelenia ani liberáli, ktorí navrhujú napríklad potratovú tabletku, zavedenie životných partnerstiev pre heterosexuálne aj homosexuálne páry, či zavedenie rodovej identity ako chránenej kategórie do trestného práva.
 
V parlamente je toľko zákonov, že sa na všetky asi nedostane rad. Pracujeme na tom, aby dobré veci prešli, a zlé nie.
 
 
Rada vlády pre rodinu prijala dve dobré uznesenia
 
Na záver ešte jedna dobrá správa: cez Radu vlády pre rodinu a demografický vývoj sa nám podarilo presadiť dve dobré odporúčania.
 
Prvé odporúča vláde chrániť manželstvo medzi mužom a ženou ako jedinečný zväzok, a to tým, že nevyhovie návrhom na zriadenie životného partnerstva, registrovaného partnerstva, alebo iného obdobného inštitútu pre páry rovnakého i opačného pohlavia a nevyhovie návrhom na zavedenie osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom. (Uznesenie č. 6)
 
Druhé uznesenie odporúča ministrovi školstva zachovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v pripravovanej kurikulárnej reforme, a teda odmietnuť snahy zavádzať sexuálnu výchovu. (Uznesenie č. 7).
 
S pozdravom,
Patrik Daniška
 

PS: PS: Ak sa Vám naše aktivity páčia, podporte ich prosím aj finančne na čísle účtu IBAN:SK80 8330 0000 0026 0019 1129. Ďakujeme za Vašu štedrosť!