Choď na obsah Choď na menu
 


Sociálna sieť Twitter zablokovala kanadského psychológa kvôli vyjadreniu klinického stanoviska k transgenderizmu. Twitter po kritike svoje rozhodnutie zobral späť a účet odborníka opäť odblokoval. Upozornil na to portál PJ Media.

 

Psychológ, ktorý spolupracoval na psychologickom popise transgender identity, Twitter zablokoval. Jeho odôvodnené odborné stanovisko bola označené za “nenávistný prejav“.

Pred dvoma týždňami doktor Ray Blanchard. psychológ a odborný asistent na Univerzite v kanadskom Toronte, ktorý pôsobil v pracovnej skupine pre rodovú dysphoriu (podmienka identifikácie s opačným pohlavím) napísal na Twitteri svoj klinicky názor na transsexuálnu identitu.

Potvrdil v ňom kontroverznú myšlienku, že operácia zmeny pohlavia je “najlepšou liečbou” pre “dôkladne vyšetrených dospelých pacientov, ktorých rodová dysfória sa ukázala ako rezistentná voči iným formám liečby,” no zároveň uviedol, že nesúhlasí s “liečbou” detí, ktoré ešte môžu zmeniť svoj názor. Ako hranicu dospelosti uvádza 21 rokov a dodáva, že pacient pred operáciou sa musí s pohlavím stotožňovať najmenej dva roky.

Portál PJ Media podotýka, že aj táto pozícia je diskutabilná, pretože aj mnohí plnoletí ľudia, ktorí podstúpili operáciu zmeny pohlavia po pretrvávajúcej rodovej dysfórii, neskôr odmietli svoju transgender identitu a ľutovali zmrzačenie ich tiel.

Jeho stanovisko je údajne kontroverzné, pretože mnohí liberálni transgender aktivisti podporujú hormonálnu a chirurgickú liečbu aj u neplnoletých, dokonca aj detí.

Niektorí výskumníci v Kanade dostali vládne granty na testovanie takýchto “liečebných” postupov na 8-ročných deťoch. Portál tiež uvádza, že istý britský transgender aktivista vzal svojho 15-ročného syna do Thajska, aby tam podstúpil kastráciu.

“Štúdie však ukázali, že prevažná väčšina detí, ktoré sa identifikujú ako transgender, sa po puberte vráti k svojmu biologickému pohlaviu. Z tohto a iných dôvodov má Blanchardovo vyhlásenie zmysel.

Blanchard neskôr na Twitteri dodal: “Pohlavná dysforia nie je sexuálna orientácia, ale prakticky vždy jej predchádza alebo ju sprevádza atypická sexuálna orientácia – u mužov, buď homosexualita (sexuálne vzrušenie z príslušníkov vlastného biologického pohlavia)… alebo autogynefília (sexuálne vzrušenie pri predstave seba samého ako ženy). U mužov existujú dva hlavné typy rodovej dysphorie, prvý spojený s homosexualitou a druhý spojený s autogynefíliou. Tradične, veľká časť transsexuálov – žien aj mužov bola homosexuálna v súvislosti s výberom erotických objektov.”

Aktivistom sa zdali tieto komentáre Blancharda ako ofenzíve a začali ich hromadne nahlasovať. Spoločnosť Twitter sa rozhodla zablokovať odborníkov účet. Helen Joyceová, redaktorka The Economist, označila toto rozhodnutie za “neskutočné”.

“Ray Blanchard pôsobil v pracovnej skupine pre rodovú dysphoriu (zmätok – pozn. red.) a predsedal pracovnej skupine pre parafiliu,” napísala Joyceová. “Je svetovým expertom v tejto oblasti. a Twitter pozastavil jeho účet kvôli vláknu, v ktorom sa uvádzajú jeho zistenia zo štúdie. Neskutočné.”

Približne po 24 hodinách, Twitter zrušil blokovanie Blanchardovu účtu a ospravedlnil sa “za nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť. Twitter berie nahlásenia o porušovaní pravidiel služby veľmi vážne. Po preskúmaní vášho účtu sa zdá, že sme urobili chybu.“

Zdroj: .hlavnespravy.sk