Choď na obsah Choď na menu
 


USA 8. septembra 2016

200 jednotlivých štúdií v USA vytvorilo jednu mega-štúdiu, ktorá dokazuje, že argumenty skupín LGBT, gender a pod. sú nepravdivé

Vedecká platforma “The New Atlantis” informuje o novej komplexnej vedeckej štúdii pod názvom “Sexualita a pohlavie: Nálezy z biologických, psychologických a sociálnych vied” rozoberajúcej mnoho aj bežných otázok na danú tému, pričom odoláva argumentom LGBT-lobby, gender-ideológii a homosexualite.

Vedecký výskum nepotvrdil myšlienku, že sexualita nie je biologicky určená, ale iba “sociálne alebo spoločensky”, a že homosexuálna orientácia vychádza z prirodzenosti. Štúdia tiež vraví, že len u malej menšiny mladých ľudí s atypickým správaním vo veci biologického pohlavia sa zachoval takýto stav aj v neskorších rokoch. Preto by bolo zlé, takéto deti udržiavať v transgenderovom presvedčení alebo im dokonca nasadiť hormonálnu terapiu. Navyše mnoho štúdií ukazuje, že homosexuáli a transgenderi majú viac psychických problémov (úzkosť, depresia, samovražedné sklony) a problémy so správaním (zneužívanie drog, či zneužitie zodpovednosti).

Obaja zostavovatelia štúdie patria medzi najhlbších odborníkov vo svojich profesiách: Dr. Lawrence Mayer, M. B., M. S., PhD., je vedúci výskumník na psychiatrii na Univerzite Johna Hopkinsa a profesorom psychiatrie a bioštatistiky na Arizona State University. Druhý Dr. Paul McHugh, M. D., je profesorom psychiatrie a behaviorálnych vied tiež na Univerzite Johna Hopkinsa, a v posledných 25 rokoch bol hlavný psychiater na miestnej preslávenej univerzitnej nemocnici.

Aby sa zabránilo možným útokom zo strany LGBT-lobby, autori hneď v úvode píšu, že sú v zásade proti všetkým formám diskriminácie voči LGBT. Jeden z autorov tiež pôsobil ako expert na súde s rôznymi LGBT skupinami.

Úplne nezávisle od týchto všetkých štúdií pracovala aj City University of London, ktorá prišla k podobným záverom, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu dojčiat medzi 9 až 32 mesiacov života na základe prirodzeného výberu hračiek, ktoré zodpovedali ich biologickému pohlaviu. To podľa autorov štúdie jasne dokazuje, že ich správanie bolo vrodené a nie naučené, ako vravia gender-ideológovia.

Zdroj: hlavnespravy.sk