Choď na obsah Choď na menu

article preview

Novembrové referendum odstráni z írskej ústavy povinnosť štátu podporovať ženy v domácnosti, píše Thomas O’Reilly pre The European Conservative.

 

Írska vláda oznámila, že v novembri tohto roku plánuje usporiadať referendum o zmene ústavy, v ktorom sa odstráni ustanovenie, v ktorom sú ženy označené za hlavné ženy v domácnosti. Cieľom vlády pri vypísaní referenda je dosiahnuť, aby ústava bola rodovo neutrálna.

Írski voliči budú požiadaní, aby sa vyjadrili, či chcú vypustiť časti článku 41 ods. 2 ústavy – hovorovo známeho ako “miesto ženy v domácnosti” -, v ktorom sa uvádza, že “štát uznáva, že žena svojím životom v domácnosti poskytuje štátu podporu, bez ktorej nie je možné dosiahnuť spoločné dobro”. V ústave sa stanovuje, že “matky nesmú byť z ekonomickej nevyhnutnosti nútené venovať sa práci na úkor svojich povinností v domácnosti”. Napriek začleneniu do ústavy sa toto ustanovenie považuje za zväčša symbolické a nikdy sa naň neodvolávalo.

Toto referendum je posledným krokom smerom k ústavnej liberalizácii zo strany írskeho štátu, ktorý sa snaží zvrátiť ústavné dedičstvo katolicizmu. V reakcii na to katolícke skupiny na obhajobu práva vyjadrili svoj nesúhlas s plánovaným hlasovaním.

Hlasovanie sa uskutoční súčasne s ďalšími dvoma referendami o rodovej rovnosti, ktoré by mohli nanovo definovať rodinu a úlohu žien v írskom práve.

Írsky premiér (Taoiseach) Leo Varadkar správu privítal a spojil jazyk použitý v ústave s inštitucionálnym sexizmom.

Írska ústava vstúpila do platnosti pod vedením Éamona de Valeru v roku 1937 a môže byť zmenená a doplnená len na základe celoštátneho referenda. Nejde o prvé takéto referendum v rámci smerovania k liberalizácii; v roku 2018 írska verejnosť hlasovala za legalizáciu interrupcií.

John McGuirk, redaktor konzervatívnej publikácie Gript, kritizoval referendum ako “bezvýznamnú symbolickú zmenu” tvárou v tvár zhoršujúcim sa hospodárskym podmienkam.

Referendum podporujú všetky hlavné politické strany a očakáva sa, že napriek silnejúcej opozícii z rôznych politických táborov bude väčšinou hlasov prijaté.

Zdroj: hlavnespravy.sk