Choď na obsah Choď na menu

Keď už ani neviete či je vhodné sa smiať alebo skôr zaplakať. Najnovšie si veriaci v Anglicku vymysleli LGBTI ideologicky zameraný projekt, ktorý by mal ovplyvniť to, akým spôsobom budú oslovovať Boha. Ide o rodovo neneutrálny výraz „on“, s čím nie je zjavne väčšina dostatočne uspokojená. Týmto výrazom by sa mala zaoberať v blízkej dobe aj komisia.

 

Anglikánska cirkev zvažuje, či má prestať hovoriť o Bohu ako o „on” po tom, čo kňazi požiadali, aby mohli namiesto toho používať rodovo neutrálne výrazy, s informáciou prichádza denník The Guardian.

Cirkev uviedla, že na jar vytvorí novú komisiu, ktorá sa bude touto otázkou zaoberať. Akékoľvek prípadné zmeny, ktoré by znamenali odklon od tradičného učenia starého niekoľko tisícročí, by musela schváliť synoda, rozhodovací orgán cirkvi.

Páter Dr. Michael Ipgrave, biskup z Lichfieldu a podpredseda liturgickej komisie zodpovednej za túto záležitosť, povedal, že cirkev „už niekoľko rokov skúma používanie rodového jazyka vo vzťahu k Bohu”.

„Po určitom dialógu medzi oboma komisiami v tejto oblasti sa na jar tohto roku začne nový spoločný projekt o rodovom jazyku,” povedal. „Podobne ako iné potenciálne zmeny v povolených liturgických ustanoveniach, aj zmena znenia a počtu povolených foriem rozhrešenia by si vyžadovala úplný synodálny proces na schválenie.” Konkrétne detaily projektu sú zatiaľ nejasné.

Biskupove pripomienky prišli v odpovedi na otázku, ktorú na synode položila reverendka Joanna Stobartová, o pokroku v rozvoji „inkluzívnejšieho jazyka” v bohoslužbách. No čo dodať, viac ako choré. Je potrebné upozorniť, že týmto krokom by sa samozrejme nahradil aj výraz „Otče“ a to napríklad v ústrednej kresťanskej modlitbe „Otče náš“. Avšak, ako uvádza The Guardian, zatiaľ nie je jasné čím by sa nahradil.

Konzervatívni kritici sa voči možnosti zmien ohradili, pričom reverend Dr. Ian Paul pre Telegraph povedal, že by to  predstavovalo opustenie vlastnej cirkevnej doktríny.

Povedal: „Skutočnosť, že Boh sa nazýva „Otec”, nemožno nahradiť „Matkou” bez toho, aby sa zmenil význam, ani ju nemožno bez straty významu neutralizovať na „Rodič”. „Otcovia a matky nie sú zameniteľní, ale majú k svojim potomkom odlišný vzťah.“

Hovorca anglikánskej cirkvi je tohto názoru: „Nie je to nič nové. Kresťania si už od staroveku uvedomujú, že Boh nie je ani muž, ani žena, ale rôznorodosť spôsobov oslovovania a opisovania Boha, ktoré sa nachádzajú v Písme, sa nie vždy odrážala v našom uctievaní. „Od zavedenia našich súčasných foriem bohoslužby v súčasnom jazyku pred viac ako 20 rokmi sa zvýšil záujem o skúmanie nového jazyka. „Neexistujú absolútne žiadne plány na zrušenie alebo zásadnú revíziu v súčasnosti schválených liturgií a žiadne takéto zmeny by sa nemohli uskutočniť bez rozsiahlej legislatívy.”

Zmene však pravdepodobne nedôjde, pretože označenie Boha je podľa členov arcibiskupskej komory veľmi silno zakotvené vo všetkých spisoch a archívoch. Navyše, snahu o zmenu Boha na genderovo neutrálnu osobnosť označili za prácu teologických feministiek.