Choď na obsah Choď na menu

Naši rodičia nám múdro hovorili: "Ak budeš klamať, mal by si mať dobrú pamäť"!

Nejde iba o radu. Je to varovanie. 

Tí, ktorí ohýbajú pravdu, uviaznu v rozpore. To je presne to, čo sa deje dnešným rodovými teoretikom, ktorí nás chcú presvedčiť, že naša mužskosť alebo ženskosť sú čistými imaginárnymi konštruktmi, ktoré nám núti naša kultúra. To nie je len v rozpore s realitou, no ide o anti-realitu, a preto sú vnútorné rozpory teórie tak ľahko rozpoznateľné. Je tu päť dramatických nezrovnalostí, na ktoré musia odpovedať. 

 

Fatálna chyba #1: "Rod je spektrum"

Jedným z najzákladnejších princípov rodovej teórie je, že ľudské rody sú ako odtiene dúhy, ktoré sa plynulo prelínajú z jedného odtieňu na druhý - a že každý z nás sa hodí na rôzne miesta pozdĺž tohto spektra. Na dvoch krajných koncoch máte "muža" a "ženu" a medzi nimi máte širokú škálu rozmanitosti.

Ale v skutočnosti to nie je pravda, však? Zbystrite pozornos, keď ste vonku a v spoločnosti. Koľko ďalších rodov spektra ste niekedy videli? Koľko ich je vo vašej farnosti, škole alebo práci? Stavím sa, že sa jedná len o dva rôzne typy. 

Keď hovorím o tejto téme na univerzitách, žiadam mužov i ženy, aby jednotlivo zdvihli ruky. Potom požiadam tých s iným rodom, aby zdvihli svoje ruky. Iba na sekulárnych univerzitách som videl zdvihnuté ruky pri druhej otázke. Samozrejme, že ma to nadchýna, pretože je to príležitosť sa učiť, a konečne vidieť tých s iným rodom, o ktorých sme toľko počuli. Samozrejme ich potom žiadam, aby sme sa neskôr stretli a povedali mi svoj príbeh. Napokon sa vždy ukáže, že sú nejakou variáciou muža či ženy - nie novým alebo odlišným rodom. 

Dokonca kultúrni antropológovia nemajú skúsenosti, alebo mená pre akékoľvek iné rody mimo binárne normy muža a ženy. To nás vedie k druhej nezrovnalosti.    

Fatálna chyba #2: "Binárne je zlé" (ale "G" "L" "B" a "T" sú na tom postavené) 

Ak by rodová teória bola náboženstvo, tak zo všetkých nových veriacich by musel byť vyhnaný najhorší diabol, "lož", že rod je binárna voľba, t.j. koreň všetkého zla. Táto viera je ich ekvivalentom teórie plochej zeme. Ale neuvedomujú si, že vysvetľovanie a pochopenie najvyššieho stavu, "LGBT" záležitosti, je vytvorené kompletne na binárnom systéme. 

“L” - Čo znamená byť lesbičkou? Je to byť ženou, ktorú priťahujú iné ženy. Lesbička nie je muž či iný rod, ona nie je priťahovaná mužmi či ďalším rodom. Neexistuje žiadny iný rod, ktorý ju priťahuje. Je to binárny systém. 

“G” - A čo keď je niekto gay? To znamená, že je niekto muž a iba muž, ktorého priťahujú iní muži. Jeho nepriťahujú ženy či iné rody. Opäť binárna voľba. 

“B” - Čo znamená byť bisexuálom? Toto je jednoduché, však?  Bi. Bicykel, binokulárne, biped (dvojnohý), bifokálne, biracial (miešanci) ... a binárne. Nie je to len nešťastná náhoda, že slová bisexuál a binárne majú rovnakú predponu. Bisexuál vyžaduje binárnosť. Bez ohľadu na to, aký dlhý tu bude reťazec písmen - a môže byť šialene dlhý - neexistujú písmená, ktoré by opísali akékoľvek ďalšie údajné rody dúhy. Je to usvedčujúci problém pre nich udržať si svoj príbeh priamočiary a nezdá sa, že by si to ani uvedomovali.       

“T” - Čo znamená byť transgender človekom? Nejedná sa o kategóriu sexuálneho záujmu. Jedná sa o rod, ktorý sa identifikuje vo vzťahu k tomu, čo mu nejaký obmedzený, robotický zdravotnícky pracovník "pridelil" pri narodení.   

No čo s predponou: "Trans"? Transkontinentálny, transatlantický, translate (prekladať), transmit (prenášať), transport, atď. Trans znamená ísť od "tohto" k "tomu", od "tadeto" "tam". Nomenklatúra rodovej teórie sama odhaľuje binárnu povahu teórie. Trans ľudia sa sami identifikujú buď ako MTF (muž-až-žena) či FTM (žena-až-muž). Bude pre vás náročné nájsť nejaké ďalšie možnosti. Podobne ako "L", "G" a "B", trans je binárne. 

 

Fatálna chyba #2: "Rod nie je prirodzene určený ... pokiaľ nie ste trans"

Druhým "dedičným hriechom", od ktorého sa musia dobrí študenti rodovej teórie oslobodiť je, že rod je prirodzený a objektívny. Nie je. Správate sa ako muž alebo žena preto, lebo vaša kultúra predpisuje, že sa musite správať a vyzerať podľa definície toho, čo je muž a žena. Osvietenie sa skladá z prekonania tohto konštruktu.

Preto tak, ako bystrí študenti, snažiaci sa pochopiť, čo nás učia rodoví teoretici, musíme zdvihnúť ruku a opýtať sa, prečo majú všetky rozdielne kultúry na celom svete po celý čas "skonštruované" oba rody všeobecne rovnakým spôsobom a nemajú žiadne ďalšie? Naši profesori na to nebudú mať odpoveď.  

Táto skutočnosť by mala odhaliť ďalšiu veľkú nekonzistentnosť. Zvážte, čo povedal riaditeľ transrodovej mediálnej kancelárie GLAAD o neslávne známej premene Bruce Jenner: "Svet teraz môže vidieť, čo Caitlyn Jenner vždy vedela, že je - a vždy bola - ženou." A na čo sa Jenner "zmenila"? Na príšerne stereotypný sociálny konštrukt sexuálne objektivizovanej ženskej formy. 

Ako to môže byť pravda, že vaša mužskosť či ženskosť nemá nič spoločné so svojou prirodzenou podstatou, ale pre transrodových jedincov je ich sebaproklamovaná mužskosť či ženskosť absolútnym, nesporným a neodvolateľným vyjadrením toho, kým sú, a to natoľko, že každý, kto to neuznáva, bude prísne potrestaný. 

 

Fatálna chyba #4: "Androgýnia je prirodzená" (ANDROGÝNIA - dvojpohlavnosť, obojpohlavnosť)

Podľa teórie sa androgýnia prirodzene vyskytuje - je súčasťou predpokladu dúhového spektra. Ale nemôže existovať bez podrobného a zámerného úsilia, však? Nikto skutočne nemá problém vidieť, že androgýnna osoba je iba prehliadaný muž alebo žena.  

 

Fatálna chyba #5: "Môj malý chlapec je v skutočnosti dievča" 

Predstavte si, že ste správca školy a máte študenta, ktorého rodičia vám povedia, že nie je malý chlapec, tak ako sa javí, a žiadajú vás, aby ste akceptovali a správali sa k nemu ako k dievčatku. Keď budete spolupracovať, ste statočný, osvietený hrdina. Ak odoláte, ste zlý. To je ortodoxná rodová teória. Ale nie je to vedecká ortodoxnosť.  

Vedúci výskumníci pracujúci s deťmi s poruchou rodovej identity pravidelne zisťujú, že 73 až 98 percent týchto detí sa identifikuje so svojim pohlavím pri narodení v čase nástupu puberty. Mnohým deťom prospela terapia, no viaceré sa vrátili prirodzene. To je presne dôvod, prečo mnohí poprední vedci a lekári, pracujúci s takýmito deťmi, odporúčajú, aby rodičia, pediatri a správcovia škôl nepodporovali transgender-medzirodové správanie a identitu týchto detí. Jednou z najväčších takýchto kliník v Európe je amsterdamská Klinika rodovej identity. Oni učia, že NEposkytnutie terapeutickej pomoci zachráni (!!!) tieto deti "pred nutnosťou vykonania komplexných zmien pre návrat k roli pohlavia pri narodení."  

Dr. Richard Green, jeden z najdlhšie pôsobiacich výskumníkov v tejto oblasti a vyhlásený advokát v LGBT politike, povedal pre Atlantic Monthly, že tieto deti budú pravdepodobne cítiť "veľký tlak zostať" ako opačné pohlavie, keď sa bude blížiť puberta a oni sa začnú cítiť inak. Nie je súcitné ani osvietené ísť spolu s túžbami rodovo dysforického dieťa. No presný opak je pravdou, založenou na najlepších výskumoch.  

Chlapci sa nerodia do tiel dievčat a naopak. Je to nezodpovedné a škodlivé hrať sa s predpokladom, že to tak je. 

 

Záver

Rodová teória je celá o úteku od prirodzeného poriadku reality, snaží sa ju postaviť na hlavu. Je to anti-realita a anti-veda. Tak ako keď policajný detektív vyšetruje podozrivého previnilca, čím viac rozpráva svoj príbeh, tým viac sú odhalené obrovské nezrovnalosti. Je pozoruhodné a neodpustiteľné, ako väčšina médií, akademickej obce a kultúrnych elít podporujú pokračovanie tohto podvodu tým, že sa nepýtajú obhajovateľov týchto teórií na tie najzákladnejšie otázky. Žiadny takýto detektív by si neudržal svoju prácu. No to by sa malo stať aj novinárom a akademikom, ktorí slepo podporujú túto hlboko pomýlenú teóriu.

Zdroj: lifenews.sk