Choď na obsah Choď na menu

34-ročnému pacientovi v kóme možno odoprieť jedlo a vodu, rozhodol sudca najvyššieho súdu vo Veľkej Británii a uviedol, že je to v "najlepšou záujme" pacienta. 

Dr. Anthony McCarthy z Bios Centra v Londýne reagoval na toto rozhodnutie: "(Prípad) vychádza zo všetkého, čo je chybné na súčasnom zákone a lekárskych usmerneniach pri liečbe tých osôb, ktoré aktuálne nie sú schopné robiť rozhodnutia, a zároveň presahuje tento rámec."

Pacient, označovaný iniciálami MSP, v súčasnosti udržiavaný v umelej kóme, trpí liečiteľným črevným ochorením. Liečba v jeho prípade znamená stómiu, t.j. otvor na bruchu umožňujúci vyprázdnenie ľudského odpadu do kolostomického vaku. 

Napriek tomu, že táto procedúra mala byť pôvodne dočasná, lekári po pokuse o nápravnú operáciu dospeli k záveru, že stómia musí byť trvalá. Pacient však už predtým naznačil, že jeho život by nemal zmysel žiť, ak by stómia zostala, a domnieval sa, že si nebude schopný nájsť zamestnanie a romantického partnera pri takomto zdravotnom stave. 

Nemocnica udržiava pacienta, ktorý nie je nevyliečiteľne chorý, v indukovanej kóme a snaží sa nájsť zákonný spôsob ako splniť pacientovo predpokladané želanie zomrieť - riešením je zastaviť prísun jedla a tekutín, aby sa "zhoršilo dýchanie"

Dr. Anthony McCarthy z Bios Centra v Londýne reagoval na toto rozhodnutie

Dr Anthony McCarthy, zakladateľ a riaditeľ výskumného inštitútu Bios Centre v Londýne, uviedol:

"Tento prípad vychádza zo všetkého, čo je chybné na súčasnom zákone a lekárskych usmerneniach pri liečbe tých osôb, ktoré aktuálne nie sú schopné robiť rozhodnutia, a zároveň presahuje tento rámec. Tento pacient je iba v bezvedomí, pretože ho v tomto stave úmyselne udržujú. Rozsudok kladie veľký dôraz na životnú vôľu pacienta, pričom sa pripúšťa, že to nebolo v "súlade s postupmi" a poznamenáva sa, že pacient následne súhlasil so stómiou v zjavnom rozpore s touto vôľou, hoci v nádeji, že nepôjde o trvalú stómiu."

Sudca Hayden pri schvaľovaní návrhu nemocnice vyhlásil, že sa jedná o "najlepší záujem" pacienta a odôvodnil rozhodnutie písomným vyhlásením pacienta z februára 2020 a dôkazmi poskytnutými jeho matkou. Pacient by podľa názoru sudcu "bez váhania odmietol zarážajúcu neprirodzenosť parenterálnej výživy."

Sudca Hayden vo vzťahu k pacientovej predstave o význame budúceho života s určitými zdravotnými postihnutiami vyhlásil:

"Nie je na mne, ani na nikom inom, aby som kritizoval tieto názory alebo presvedčenia, ale iba ich identifikoval. Sú aspektom širšej osobnosti (pacienta). Prejav osobnosti je neoddeliteľnou súčasťou jeho osobnej autonómie."

Na základe toho dospel k záveru, že "tento súd rešpektuje a musí rešpektovať uplatnenie osobnej autonómie pacienta."

Dr. McCarthy však kritizuje toto rozhodnutie a tvrdí, že v dôsledku rozhodnutia súdu "dôjde k zastaveniu aj ošetrovateľskej starostlivosti v mene ... domnelej budúcnosti, ktorá neberie do úvahy prirodzenú dôstojnosť celého života vrátane života v zraniteľnom stave."

Dr. McCarthy pokračoval: 

"Rozsudok si osvojuje filozofický predpoklad, podľa ktorého sa ‘osobná autonómia‘ musí ctiť, aj keď sú určité rozhodnutia samovražedne motivované a tak radikálne v rozpore s cieľmi dobrej medicíny a spravodlivosti. Toto nahráva myšlienke, že vlastné posúdenie života ako ‘nehodného žiť‘ by malo byť podporované zo strany lekárov a sudcov, ktorí môžu konať tak, aby takéto životy eliminovali."

"Z výskumov vyplýva, že môže trvať istý čas, než sa ľudia vyrovnajú s postihnutím, no deje sa to často pri náležitej podpore. Zákon a medicína sa stávajú nepriateľmi spravodlivosti a zdravia, keď oddeľujú ‘najlepšie záujmy‘ od objektívnej hodnoty života, ktorá je spojená so samotnou ľudskou dôstojnosťou, ktorá je založená na úcte k pacientovi."

Pozrite si úvahy Dr. Anthonyho McCarthyho o eutanázii na tomto mieste. 

Zdroj: lifenews.sk