Choď na obsah Choď na menu


Kontrolná komisia pre eutanáziu v Holandsku po prvýkrát dala na súd porušenie zákona o eutanázii. Kontrolóri zistili, že žena, ktorá trpela demenciou v pokročilom štádiu (aj to, zdá sa, len v dôsledku staroby) a ktorá sa jasným spôsobom vyjadrila, že si neželá vpichnutie letálnej injekcie, ale chce žiť, bola napriek tomu zabitá prostredníctvom eutanázie. Napriek nezlomným faktom komisia žiada prokuratúru, aby lekára neobvinili z vraždy.

Povedala to jasne: „Len keď ja budem chcieť“

V správe, ktorú komisia vydala, sa z bezpečnostných dôvodov neuvádza meno ženy ani lekára a ani zdravotníckej štruktúry, v ktorej sa tento hrozný prípad udial. Vie sa len, že žena mala viac ako 80 rokov a v minulosti zanechala biologický testament, v ktorom uvádza, že „bude súhlasiť s eutanáziou len vtedy, kedy ona sama uzná za vhodné odísť z tohto sveta.“

Kto má právo určovať, nakoľko je utrpenie druhých ľudí znesiteľné a nakoľko už nie?

Okrem toho žena opakovane žiadala, aby ju nedávali do domova pre postihnutých demenciou, no keď jej manžel sa už viac o ňu nevedel postarať, našiel jej práve takúto kliniku. V nej si žena údajne nikdy nezvykla, celé dni sa sťažovala a bezcieľne sa prechádzala chodbami zariadenia aj v noci. Na základe toho sa lekár začal nazdávať, že utrpenie, ktoré žena prežíva, je už neznesiteľné a rozhodol preto o poskytnutí eutanázie tejto žene.

Keď pokrytci nechcú spôsobovať stres…

Lekár, aby jej nespôsoboval väčší stres, rozhodol, že o úmysle zabiť ju už s ňou nebude hovoriť. Pár dní pred podaním letálnej injekcie totiž žena opakovane prehlasovala, že nechce umrieť, ako sa uvádza v správe z kontroly. Lekár však len sedem týždňov po príchode tejto ženy do spomínaného zariadenia, usúdil, že je lepšie ukončiť jej život.

S vedomím, že žena bola v tom čase proti eutanázii, ju nadrogoval prostredníctvom sedatív, ktoré jej nakvapkal do kávy. Po tom jej nasadil ďalšiu dávku sedatív. Keď sa mu zdalo, že žena už zaspala, lekár jej vpichol jednu z troch injekcií, ktoré sú potrebné pre vykonanie eutanázie. Vtedy však žena zareagovala neočakávane a snažila sa brániť. Vtedy namiesto toho, aby lekár zastavil proces, požiadal príbuzných, aby ženu pevne držali, a tak ukončil túto svoju „operáciu“. Žena krátko na to zomrela.

Porušil zákon

Kontrolná komisia pokarhala lekára, pretože „vôľa ženy umrieť“ nebola „jasná“. Naopak, bol viac než zjavný opak, keďže sa žena snažila brániť a okrem toho, pred časom v biologickom testamente jasne uviedla, že len ona sama rozhodne, kedy budú môcť na nej vykonať eutanáziu. Komisia tiež uviedla, že lekár zašiel priďaleko, keď ženu takto tajne nadrogoval a ani ju neinformoval, že sa ju chystajú zabiť.

„Ale neodsudzujte ho“

Napriek tomu hovorca komisie Jacob Kohnstamm žiada sudcov, aby lekára neodsúdili z vraždy. „Netreba trestať lekára, ale prípad posúvame súdu, aby vyjasnil, aké právomoci má a aké nemá lekár, keď hovoríme o eutanázii a pacientoch trpiacich akútnou demenciou.“ Od augusta 2016 je v Holandsku legálne zabiť eutanáziou chorých v stave pokročilej demencie, teda aj takých ľudí, ktorí nie sú schopní vyjadriť svoju vôľu (v prípade, že daný pacient nezanechal biologický testament, v ktorom by sa jasne vyjadril, že eutanáziu pre budúcnosť v takom stave odmieta). Samozrejme, kvetnaté slová o eutanázii nekončia, a cieľom tohto cynického zabíjania má byť „poskytnutie dôstojnosti chorým“ a „vyzdvihnúť autonómiu pacienta“, tým, že sa mu umožní „vybrať si kedy umrie“.

Za rok 2014 (posledný rok, za ktorý sú k dispozícii štatistiky) v Holandsku podstúpilo túto „sladkú smrť“ 5306 osôb, čo predstavuje 182% nárast v porovnaní s rokom 2002.

Zdroj: hlavnespravy.sk