Štúdie zverejnené v časopise americkej lekárskej komory Journal of American Medical Association (JAMA) analyzujú úmrtia spôsobené eutanáziou počas prvého roka jej vykonávania na Holandskej klinike pre eutanáziu. Zdá sa akoby tieto štúdie boli urobenépreto, aby dokázali, že eutanázia sa na klinike vykonáva opatrne.

Štúdia s názvom A study of the First Year of the End-of-Life Clinic for Physician-Assisted Dying“ čiže „Štúdia o prvom roku kliniky na ukončovanie života prostredníctvom lekárom asistovanej smrti“ bola v Holandsku publikovaná na internete 10. augusta 2015.

Dáta ukazujú, že v prvom roku prevádzky (1. marca 2012 - 1. marca 2013) dostala táto holandská klinika na vykonávanie eutanázie 645 žiadostí o asistované usmrtenie a 162 ľudí prostredníctvom injekcie aj naozaj usmrtila.

Údaje naznačujú, že zo spomínaných 162 ľudí, ktorí zomreli prostredníctvom asistovaného usmrtenia, 6 asistovaných usmrtení bolo vykonaných zo psychických dôvodov, 21 asistovaných usmrtení bolo vykonaných kvôli úbytku kognitívnych funkcií ako napríklad demencia a 11 asistovaných usmrtení bolo vykonaných na základe „únavy zo života“. Únava zo života znamená, že osoba nemá žiadnu konkrétnu chorobu.

Štúdia ukazuje, že ženy zastupovali 62 % žiadostí o eutanáziu (tabuľka 1) a 65 % (tabuľka 3) úmrtí prostredníctvom eutanázie.

Táto štúdia odzrkadľovala prvý rok fungovania kliniky na vykonávanie eutanázie. Nedávna správa ukázala, že v počtoch úmrtí prostredníctvom eutanázie sa podstatne zvýšil podiel psychiatrických pacientov. Minulý mesiac médiá uvádzali, že v prvých šiestich mesiacoch roku 2015 sa na klinike eutanázie vykonalo 18 eutanázii na základe psychických dôvodov. Správa médií uviedla:

Čísla kliniky ukazujú, že za prvý polrok urobili viac než dvojnásobok celkového počtu [takýchto eutanázii] z roku 2014, v ktorom ich bolo celkovo 14.

Okrem toho je na čakacej listine o „pomoc“ takmer 100 mentálne chorých pacientov, uviedlo NRC. Deje sa tak z dôvodu nedostatku psychiatrov, ktorý by dávali posudky a riadili tieto žiadosti.

Holandská klinika na eutanáziu bola tiež zapletená do niekoľkých kontroverzných eutanázii.

Tu sú príklady:

Istá nesvojprávna žena s demenciou zomrela prostredníctvom eutanázie - a to i potom, čo bol proti jej smrti [jej] opatrovateľský dom.

Zdravá žena, ktorá zomrela prostredníctvom eutanázie kvôli pískaniu v ušiach.

Žena, ktorá zomrela prostredníctvom eutanázie, preto, že nechcela žiť v zariadení s opatrovateľskou službou.

Podobná štúdia, ktorá v Belgicku skúmala sto po sebe idúcich žiadostí o eutanáziu zo psychiatrických dôvodov a ktorú zverejnili 28. júla 2015, zistila, že zo 100 žiadostí o eutanáziu zo psychiatrických dôvodov, bolo 48 schválených na smrtiacu injekciu a 35 [ľudí] prostredníctvom smrtiacej injekcie aj skutočne zomrelo.

Obe štúdie pôsobia ako reakcie na kritiku v rozširujúcej sa praxe eutanázie v Holandsku a Belgicku.

V júli 2014 Theo Boer, etik a deväťročný člen krajského výboru dozerajúceho na eutanáziu v Holandsku, vyhlásil:

„Kedysi som bol zástancom tejto legislatívy. No teraz, po dvanástich rokoch skúseností, zastávam iný názor.“

Boer zmenil svoj názor na základe zvyšujúceho sa počtu úmrtí prostredníctvom eutanázie a čoraz širších dôvodov vykonania eutanázie v Holandsku.

Boer je tiež znepokojený tým, že ľudia, ktorí by mohli ešte dlho žiť, v Holandsku umierajú prostredníctvom eutanázie.

Správa o holandských eutanáziách z roku 2013 ukázala, že počet nahlásených úmrtí prostredníctvom eutanázie sa zvýšil o 15 %, teda na 4829, počet úmrtí prostredníctvom eutanázie vykonanej zo psychických dôvodov sa strojnásobil na číslo 42 a počet úmrtí eutanáziou sa u ľudí s demenciou viac než zdvojnásobil a dosiahol číslo 97.

Holandská klinika na vykonávanie eutanázií bola otvorená 1. marca 2012. Začali s 15 mobilnými tímami na vykonávanie eutanázie a teraz ich už na vykonávanie eutanázie majú 39. Podľa štúdie bolo v prvom roku podaných 645 žiadostí o eutanázii, počas druhého roku to bolo 749 žiadostí o eutanázii a v treťom roku už 1035 žiadostí o eutanáziu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa eutanázia stala v Holandsku sociálne prijateľnou, kúpte si knihu od holandského novinára Gerberta van Loenena s názvom: Do You Call This A Life? Blurred Boundaries in the Netherlands' Right-to-Die Laws (Tomuto hovoríte život? Rozmazané hranice v holandských zákonoch o „práve na smrť“).

Zdroj: https://www.lifenews.sk/node/9026