Choď na obsah Choď na menu
 


Počet úmrtí prostredníctvom eutanázie v Holandsku sa každoročne výrazne zvyšuje. Tvrdia to štatistiky hlásené v holandských médiách. Posledná správa naznačuje, že za rok 2009 zomrelo týmto spôsobom 2 636 ľudí, čo je oproti roku 2008 až 13%-ný nárast.

Je potrebné poznamenať, že mediálne správy o eutanázii v Holandsku nezahŕňajú všetky kategórie priamych a úmyselných úmrtí. Holandsko má oddelené kategórie pre asistovanú samovraždu a smrť bez výslovného súhlasu alebo žiadosti. Posledné úplné správy o eutanázii v Holandsku (2005) uvádzajú približne 400 prípadov asistovanej samovraždy a 550 úmrtí bez výslovnej žiadosti alebo súhlasu.

Z toho vyplýva, že počet úmrtí eutanáziou je ešte vyšší - teda 2636 plus 400 hlásených prípadov asistovanej samovraždy, plus 550 úmrtí bez výslovnej žiadosti alebo súhlasu.

Počet hlásených úmrtí prostredníctvom eutanázie teda výrazne vzrástol. V roku 2008 bolo hlásených 2331 mŕtvych, v roku 2007 to bolo 2120, v roku 2006 1923 a v roku 2003 1815.

Oficiálne štúdie o eutanázii v Holandsku z roku 2005 ukázali, že 7,1% všetkých úmrtí sa zrealizovalo podávaním upokojujúcich liekov (sedatív) a dehydratáciou. Toto sa často považuje za eutanáziu, pretože smrť je priama a úmyselná, spôsob smrti je dehydratácia. Správa za rok 2007 upozorňuje, že až 10% všetkých úmrtí v Holandsku bolo vykonaných týmito spôsobmi.

Existuje jasný eticky rozdiel medzi úmyselným zadržiavaním tekutín osobe, ktorá je v blízkosti smrti a zomiera prirodzenou smrťou, a osobe, ktorá síce neumiera, no zomrie následkom úmyselnej dehydratácie.

Výročné správy z médií neobsahujú ani počet úmrtí dojčiat eugenickou eutanáziou, zabitých podľa Groningenovho protokolu. (Ide o zabitie detí, ktoré majú telesnú alebo duševnú poruchu. Podľa protokolu musia byť splnené štyri podmienky - pozn. redakcie.)

Ďalšia štúdia z dielne antropologičky Anne Marie naznačuje, že k mnohým z hlásených prípadov eutanázie nedošlo na základe dobrovoľného súhlasu danej osoby. Anne Marie robila interview s lekármi, ktorí sa podieľali na eutanázii a požiadala ich o objasnenie konkrétnych okolností. Zistila, že rozhodnutie, aby sa pokračovalo s eutanáziou, bolo často nariadene lekárom.

Anne Marie uviedla pre denník NRC Handelsblad: "Existuje právo eutanázie, a potom je tu eutanázia v realite. Myslieť si, že prijatím zákona o eutanázii máme všetko prehľadne usporiadané, je ilúzia. Realita je omnoho komplikovanejšia, než sa zdá... Každý pacient, každá situácia a každý lekár sú iní."

Vedúci predstavitelia holandskej lobby pre eutanáziu, vrátane Eugena Sutoriusa, momentálne naliehajú na parlament. Žiadajú legalizovať eutanáziu pre ľudí, ktorí majú 70 rokov a sú "unavení životom." Tento koncept je smiešny, ak si predstavíte realitu zaobchádzania so staršími ľuďmi v západnej kultúre.

Článok v holandských novinách uviedol: "Zistenia v roku 2008 podnietili ministerstvo zdravotníctva zaviesť vyšetrovanie tohto nárastu." Skutočnosťou však je, že eutanázia v Holandsku je mimo kontroly.

Proti legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy sa zároveň postavilo niekoľko iných štátov sveta. V americkom New Hampshire v januári hlasovali zákonodarcovia o návrhu zákona na legalizáciu asistovanej samovraždy - 242 hlasovalo proti prijatiu a 113 za. Snahy uzákoniť eutanáziu a asistovanú samovraždu boli zmarené aj v Kanade - 228 poslancov hlasovalo proti, 59 za návrh zákona. Americký Connecticut považuje asistovanú samovraždu za kriminálny čin. Nedávno zákon napadla organizácia Súcit&Možnosti podporujúca eutánáziu aj asistovanú samovraždu. Súd však jej námietku zamietol.

Alex Schadenberg, predseda Koalície za prevenciu eutanázie

Zdroj: https://www.lifenews.sk/content/koment%C3%A1r-eutan%C3%A1zia-je-v-holandsku-st%C3%A1le-popul%C3%A1rnej%C5%A1ia