Z dôvodu epidémie koronavírusu sa v Holandsku dočasne zavrela klinika, v priestoroch ktorej sa vykonáva eutanázia. Požiadavky na eutanáziu v tejto klinike v roku 2019 údajne vzrástli o 22% oproti roku 2018, pričom počet usmrtených eutanáziou v roku 2019 vzrástol na 898 oproti 727 v roku 2018. Táto klinika sa okrem iného špecializuje aj na eutanáziu z psychiatrických dôvodov, ako aj na eutanáziu ľudí s demenciou, či otáznou svojprávnosťou.   

Oznámenie kliniky, vykonávajúcej eutanáziu:

Kríza, zapríčinená šírením koronavírusu zasiahla aj Euthanasia Expertise Center (EEC). V záujme verejného zdravia, našich pacientov, ich milovaných blízkych, ako aj zamestnancov EEC, by bolo nezodpovedné v súčasnosti ďalej pokračovať v poskytovaní starostlivosti. Centrum dočasne neprijíma nových pacientov; klientov žiadame, aby svoje požiadavky smerovali k neskoršiemu dátumu. Pozastavená je aj starostlivosť o súčasných pacientov Centra. Výkony sa pozdržia a preložia na neskorší dátum. Už odsúhlasená alebo prisľúbená eutanázia sa môže dokončiť za podmienky, že pri jej uskutočňovaní bude prítomný iba nevyhnutný personál - lekár a sestra. Ide najmä o pacientov v terminálnom štádiu alebo o pacientov u ktorých hrozí, že odklad eutanázie by v konečnom dôsledku zmaril jej výkon.

Poskytovať pomoc ľuďom, najmä pacientom, ktorí sa na nás obracajú v krajnej núdzi, majú lekári a sestry EEC vo svojej DNA. Vyššieuvedené opatrenia sú pre našich zamestnancov náročné. Mimoriadne okolnosti nás však nútia podstúpiť tieto nevyhnutné kroky. Akokoľvek kruto to znie, no eutanázia sa nepokladá za top prioritu v zdravotníckej starostlivosti. Riziko infekcie je vysoké a EEC zamestnáva lekárov a sestry, ktorí pracujú aj na iných pracoviskách. Sú napríklad všeobecnými lekármi alebo pracujú v nemocničnej JIS-ke. Ďalší poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti sú na dôchodku a preto spadajú do skupiny "ohrozených" nakazením vírusom.

Spomínané opatrenia majú platiť do 6. apríla. Vládou určený termín je smerodajný aj pre EEC. Naši konzultanti prípadov eutanázie pokračujú v poskytovaní pomoci telefónom.

 

Správa o stave poskytovania eutanázie v roku 2018 v Holandsku naznačuje, že počet tých, čo ju podstúpili zľahka klesá, no s najväčšou pravdepodobnosťou je to kvôli súdnemu sporu, týkajúceho sa nesvojprávnej ženy, ktorú usmrtili formou eutanázie, hoci kládla odpor. Štatistiky eutanázie v Holandsku z roku 2018 zahŕňajú aj novú kategóriu: viacnásobné problémy, súvisiace s procesom starnutia, na ktorú sa odvolalo 205 ľudí, ktorí podstúpili eutanáziu. Ak sa tento termín normálne zavedie, pôjde podľa mňa o eutanáziu z dôvodu "kompletného zavŕšenia života".

 Zdroj: lifenews.sk