Choď na obsah Choď na menu

article preview

Dosť bolo eutanázie len pre tých, ktorí sú chorí v terminálnom štádiu, mentálne chorí, s fyzickými ťažkosťami alebo len jednoducho unavení zo života. Vplyvná asociácia NVVE, ktorá propaguje “právo na smrť”, žiada, aby eutanázia bola oficiálne rozšírená aj pre tých, ktorí už dosiahli 70 rokov.

V uplynulom roku bola “sladká smrť” v Holandsku poskytnutá oficiálne 5 306 osobám, (pričom skutočný počet obetí presahuje 6 000), čo predstavuje 182 percentný nárast od roku 2002, kedy bol v Holandsku schválený  zákon o eutanázii.

“Kill Pill” – tabletka zabijak

“Vidíme, že spoločnosť chce tabletku takéhoto druhu”, vysvetlil riaditeľ zodpovedný za lobby pre eutanáziu v spoločnosti Robert Schurink a skutočne propagandisticky pokračuje: “predovšetkým generácia baby boom, ktorá nemá strach povedať jasne to, čo si žiada. Chcú mať koniec svojho života pod kontrolou.” Bez ohľadu na to, či trpia nejakou patológiou.

Tabletka eutanázie má byť dokonca poskytnutá zdarma a má byť k dispozícii všetkým Holanďanom, ktorí dosiahli 70 rokov a majú mať možnosť si ju prevziať v lekárni. Spoločnosť NVVE sa už vyjadrila, že v nasledujúcich týždňoch bude diskutovať o možnom experimente s asociáciou holandských lekárov a s ministrami spravodlivosti a zdravotníctva. Ironicky, má sa údajne zabezpečiť, “aby tabletka nebola zneužívaná na samovraždu, zneužívanie či vraždu”. Tabletka má zabezpečovať jedine “dobrú smrť”.

Nové chápanie

Holandsko postupuje veľmi rýchlo a nezastaviteľne k novému chápaniu eutanázie. Keď ju schválili v roku 2002, hovorilo sa len o výnimočných prípadoch a emotívne sa opakovalo slovíčko súcit, ktorého sa prostredníctvom eutanázie dostane osobám, ktoré trpia neznesiteľnými bolesťami a zároveň sú v štádiu tesne pred smrťou.

Potvrdilo sa, pred čím varovali viaceré organizácie, že keď raz sa dá dovolenie zabiť osobu v istých medicínskych prípadoch, a teda keď sa pripustí, že jestvuje nejaká zdravotná situácia, v ktorej človek stráca hodnotu, časom sa toto právo rozšíri na všetko možné. Nemýlili sa. Pretože teraz už podľa propagátorov sladkej smrti nie je nič prirodzenejšie než vôľa a sebaurčenie a dosiahnutie toho, čo sa “chce” a je teda správne zaviesť usmrcujúcu tabletku pre všetkých, čo dosiahli 70 rokov. Možno sa domnievať, že tento vek sa bude časom znižovať a samozrejme, aplikovať na celú európsku spoločnosť. Európa totiž nebude mať prostriedky na dochovanie starých ľudí a ich deti, ktoré by to urobili prirodzene, sa, žiaľ, nikdy nenarodili.

Zdroj: hlavnespravy.sk