Choď na obsah Choď na menu

article preview

Belgické štatistiky ukazujú stále narastajúce vykonávanie eutanázie, zlegalizovanej v krajine v roku 2002. V roku 2004 bolo na želanie usmrtených 349 ľudí, v roku 2016 bol počet 2028 a v minulom roku 2309.

 

Injekciou aplikovanou do žily v súčasnosti usmrcujú v Belgicku denne 6 až 7 ľudí. Správa federálnej komisie pre kontrolu a zhodnotenie eutanázie z 12. júna prináša detailné údaje za roky 2016 a 2017. Na znepokojivý trend štatistiky upozornil vatikánsky denník L´Osservatore Romano.

U 15% prípadov eutanázií vykonaných v Belgicku za posledné dva roky sa prirodzené úmrtie pacienta neočakávalo „v blízkej dobe“, čiže ich prognóza života bola viac než niekoľko mesiacov.

Z hľadiska dôvodov k vykonaniu eutanázie 64% pacientov trpelo neopláziami, čiže nádormi. U 16,4% prípadov išlo o starších ľudí s klasickými kombináciami viacerých chorôb, zväčša kardiovaskulárnych, dýchacieho ústrojenstva a chorôb v súvislosti s metabolizmom. Samotní autori správy pripúšťajú, že starší ľudia v podobnej zdravotnej situácii budú v budúcnosti zvonka motivovaní k eutanázii stále viac, a to aj z dôvodu ich nákladnej a dlhodobej liečby.

Z pacientov, ktorí požiadali o eutanáziu za posledné dva roky, sa v 77 prípadoch uvádza ako dôvod mentálna choroba, ako sú poruchy osobnosti, depresie, úzkosti a schizofrénia. Väčšina pacientov, u ktorých bola vykonaná eutanázia, bola vo veku 60 až 80 rokov, boli tu však aj tri prípady eutanázie maloletých – vo veku 9, 11 a 17 rokov a 18 pacientov bolo vo veku nad 100 rokov.

Žalostným faktom je to, že vykonávatelia eutanázie sa snažia čoraz viac propagovať túto praktiku ako súčasť lekárskej starostlivosti. Mnohí lekári v Belgicku sú však proti prezentácii eutanázie ako formy lekárskej starostlivosti v záverečnom štádiu života.

Zdroj: Hlavné správy