Choď na obsah Choď na menu

article preview

Belgicko 11. júna 2015

Z najnovšej štúdie, ktorú publikoval Journal of Medical Ethics, vyplýva, že u 1,7 percenta Belgičanov dochádza k eutanázii bez ich predchádzajúcej dobrovoľnej žiadosti či súhlasu. Informáciu zverejnil portál LifeNews.com.

Štúdia uvádza, že v roku 2007 došlo k ukončeniu života na základe eutanázie bez dobrovoľnej žiadosti pacienta v 1,8 percentách úmrtí. V roku 2013 to bolo pri 1,7 percentách úmrtí.

Portál LifeNews.com zverejnil, že toto percento klesá z viacerých dôvodov. Prvým z dôvodov je fakt, že lekári praxou získavajú dôveru v praktizovaní eutanázie a následne zapájajú pacientov do rozhodovacieho procesu. Druhým dôvodom je skutočnosť, že lekári sa uchyľujú k praktikám, ako je napríklad podávanie smrteľnej dávky sedatív, čo sa oficiálne za eutanáziu nepokladá.

Avšak ďalším dôvodom je podľa menovaného portálu skutočnosť, že nedochádza k nahláseniu páchania týchto zločinov zo strany zdravotníckeho personálu.

Ako upozorňuje LifeNews.com, zdá sa, že zverejnené prípady sú len špičkou belgického ľadovca.

V Belgicku je eutanázia uzákonená od roku 2002

Od 28. mája 2002, kedy sa v Belgicku legalizovala eutanázia, počet osôb zabitých týmto spôsobom vzrástol exponenciálne. Spočiatku veľmi striktné a prísne pravidlá, kedy a kto môže okúsiť „sladkú smrť“, sa mimoriadne zvoľnili a kritériá rozšírili. Orgán, ktorý má dohliadať, aby sa zákon nezneužíval, prehlásil, že je v tomto „bezmocný“ a že „eutanázia sa postupne stala bežným a prirodzeným faktom“, ku ktorému sú však často pacienti dotláčaní „zvonku“ (viac TU).

Informáciámi o nelegálnom vykonávaní eutanázie v Belgicku sa zaoberá aj Európsky bioetický inštitút. Ten žiada, „aby sa stopol proces vykonania eutanázie, akonáhle sa nedodržujú postupy, ktoré vymedzil zákon z 28. mája 2002, na základe čoho činia eutanáziu nelegálnou. Alarmujúce je, že sa nevyvodila žiadna trestnoprávna zodpovednosť lekárov, ktorí v daných prípadoch porušili zákon. A predsa tak, ako sa kladie dôraz na naplnenie skutkovej podstaty trestných činov v trestnom zákone, mal by sa prísne rešpektovať aj zákon určujúci podmienky povoľujúce eutanáziu.“

Zdroj: hlavnespravy.sk