Choď na obsah Choď na menu

article preview

28/03/2017

 

Dostala som email od kamarátky, ktorej teta zomrela eutanáziou, hoci mala len obyčajnú infekciu močového mechúra.

Táto správa dokazuje, že údajné ochranné opatrenia v zákonoch o eutanázii sú neúčinné pri kontrole lekárov, ktorí de fakto rozhodujú o tom, kto bude žiť a kto zomrie.

 

Hoci sa tento príbeh týka Kanady, je nanajvýš aktuálny aj pre nás, pretože snahy o zavedenie legálnej eutanázie sa objavujú aj v Európe a na Slovensku.

List je upravený z dôvodu ochrany súkromia:

Moju tetu…len dnes 9. novembra 2016 usmrtili smrtiacou injekciou v domove dôchodcov. Zavolali nás na stretnutie do nemocnice 7. novembra 2016, aby nám prvýkrát povedali, že naša teta si žiada byť usmrtená eutanáziou.

Povedali nám, že to bude trvať najmenej 10 dní. Moja sestra a ja sme im tvrdili, že sa nám zdá, že teta má len závažnú infekciu močového mechúra.

Vyšetrujúci lekár povedal, že preskúma jej výsledky z rozboru moču predtým, než pristúpia k eutanázii.

V ten istý deň sme šli aj do izby našej tety, kde sme boli svedkom toho, ako lekár (ktorý sa chystal podať našej tete smrtiacu injekciu) dal našej tete podpísať doklad, že súhlasí s eutanáziou.

Potom, čo lekár dočítal tento doklad mojej tete, odišiel a priviedol ženu, ktorá pracuje v kuchyni, aby zodpovedala všetky otázky mojej tety.

Lekár do izby priviedol ďalších dvoch ľudí, ktorí boli svedkami aj pri iných eutanázií, aby svedčili aj teraz.

Keď sme sa zmienili o tom, že sme si vyžiadali testy z moču, vyšetrujúci lekár povedal, že by v tom aj tak nebol žiaden rozdiel, pretože moja teta už podpísala súhlas pre eutanáziu.

Lekár povedal, že teta hodlá urýchliť eutanáziu. Ostala som ešte vo väčšom šoku, keď som sa dozvedela, že lekár dal mojej tete smrtiacu injekciu už dnes.

Všetko to trvalo menej než 3 dni od úplného začiatku do konca. Lekár prišiel k tete urobiť vizitu trikrát v priebehu troch dní. Som taká nahnevaná.

Bolo to také zlé…meno utajené

Tento list naznačuje, že lekár vykonávajúci eutanáziu sa vôbec neznepokojoval nad tým, že žena môže mať len infekciu močového mechúra a odignoroval legálnu čakaciu dobu 10 dní.

Starej žene tak bola podaná smrtiaca injekcia o 7 dní skôr, ako by si to mohla ešte rozmyslieť.

Čo na to hovorí príslušný zákon

Kanadský zákon C-14 pritom vyžadoval čakaciu lehotu 10 dní. Tá sa však dá skrátiť vtedy, ak sa tak lekár rozhodne. To znamená, že uvedená poistka je v skutočnosti neúčinná.

Zákona C-14 požadoval, že prirodzená smrť človeka musí byť racionálne predvídateľná ak by k eutanázii nedošlo. Zároveň však zákon uvádza, že lekár alebo zdravotná sestra, ktorí podávajú smrtiacu injekciu, sa musia domnievať, že daná osoba zodpovedá kritériám tohto zákona.

Inými slovami, zákon poskytuje legálnu ochranu, keď lekár alebo jeho zdravotná sestra omylom niekoho usmrtia.

Teta je mŕtva a teraz je príliš neskoro naznačovať, že po 10 dňoch by sa jej infekcia močového mechúra vyliečila a že svoju žiadosť o podanie smrtiacej injekcie by mohla rozmyslieť.

Záver

Najbližšie, keď niektorí politici alebo mimovládne organizácie znova vyjdú s požiadavkou na zlegalizovanie eutanázie u nás, spomeňte si na tento hrozný prípad.

Sme toho názoru, že legalizácia eutanázie by aj napriek „najlepším úmyslom“ jej predkladateľov ušetriť utrpenia nevyliečiteľne chorých, v skutočnosti viedla k podobným prípadom nezákonného usmrcovania ľudí podľa ľubovôle iných.

Spracoval: Badatel.net, Zdroj: lifenews.com