Choď na obsah Choď na menu

Nemeckých lekárov za zabíjanie postihnutých detí v Norimbergu obesili; išlo o súčasť medicínskeho holocaustu. To isté - zabíjanie bábätiek pre ich postihnutie alebo nevyliečiteľnú chorobu - sa dnes v Holandsku prijíma s pokrčením pliec na základe úradníckeho kontrolného zoznamu infanticídy (zabíjania detí), známeho ako Groningen Protocol - ktorý bol s plnou vážnosťou publikovaný v New England Journal of Medicine.

Podľa novej štúdie belgických neonatológov a príbuzných medicínskych profesií sa zistilo, že prevažná väčšina podporuje potrat životaschopného plodu a aktívnu infanticídu v prípade, ak bábätko vykazuje vážne, nie však smrteľné postihnutie.  

V prvom rade - potrat. Zo štúdie: Ukončenie tehotenstva v neskorom štádiu je takmer 100% akceptovateľné v prípade smrtiacich okolností pre plod (100%) a v závažných (nie však smrtiacich) okolností pre plod (96,5%). V prípade zdravého plodu súhlasí 19,8% respondentov s potratom v neskorom štádiu tehotenstva z dôvodov psychologických problémov matky a menej respondentov (13,2%) s ním súhlasí v prípade sociálno-ekonomických problémov matky. V porovnaní so stredným zdravotníckym profesionálnym personálom (53,2%) lekári (68,1%) oveľa častejšie preferujú usmrtenie plodu pred novorodeneckou paliatívnou starostlivosťou v prípade nie smrteľného postihnutia plodu. 

Prevažná väčšina skúmaných zdravotníckych profesionálov, ktorí majú do činenia s novorodencami, teda podporuje potrat u životaschopných plodov, ktoré by prežili s postihnutím a niektorí by dokonca potratili aj zdravé plody. A, podržte sa, väčšina z nich by radšej tieto deti potratila ešte v maternici, než by sa o ne náležite postarala po narodení. A takíto ľudia si hovoria lekári a ďalší zdravotnícki profesionáli?! Kde je tá ich ľudskosť?

Komentáre

Nie že by týmto monštrám záležalo na tom, či ide o potrat v neskorom štádiu alebo o otvorenú a priamu infanticídu - problém totiž nie je vo "voľbe", ale že jednoducho chcú usmrtiť postihnuté deti, ktoré sú neželané: takmer 9 z 10 respondentov (89,1%) súhlasí s akceptovaním toho, že v prípade vážneho (nie však smrteľného) postihnutia novorodenca sa mu majú podať "lieky" s oficiálnym zámerom ukončiť jeho život.

Podobné nenávistné postoje prevažovali v eugenickom hnutí a ich predvídateľným spoločenským dôsledkom je akceptovanie eutanázie v kultúre. Samozrejme, že väčšina zdravotníckych profesionálov chce tieto zločiny proti ľudskosti legalizovať; veď aj bývalí lekári v Nemecku, čo vraždili deti, vravievali, že zabitie je "liečba, ktorá uzdravuje".

Zdroj: lifenews.sk