Choď na obsah Choď na menu

article preview

Správa od troch holandských fakultných nemocníc tvrdí, že 84% holandských pediatrov požaduje aktívne ukončenie života pre deti vo veku od 1 do 12 rokov. Návrh bol nedávno predložený dolnej komore holandského parlamentu. 

V súčasnosti je aktívne ukončenie života pre detí vo veku od 1 do 12 rokov zakázané, pretože sa nepovažujú za zákonne spôsobilé. Aktívna, nedobrovoľná eutanázia je vyhradená pre holandských novorodencov - do 12 mesiacov. Deti vo veku 12 až 16 rokov si môžu zvoliť eutanáziu so súhlasom svojich rodičov. 

Podľa profesora Eduarda Verhagena by o eutanáziu mohlo požiadať 5 až 10 holandských detí ročne. "Najmä u vážne chorých detí, ktorých fáza umierania môže byť sprevádzaná veľkou bolesťou a utrpením a ktorých proces smrti môže trvať týždne, má veľký počet rodičov a lekárov túžbu tento proces urýchliť alebo skrátiť," uviedol. 

Počet lekárov v prieskume bol malý. Každoročne je so smrťou nevyliečiteľne chorých detí konfrontovaných asi 60 pediatrov. 38 respondenti, ktorí sa zúčastnili anonymného rozhovoru, liečili za posledných päť rokov 359 vážne chorých mladých pacientov. V 46 prípadoch sa lekári domnievali, že aktívne ukončenie života by bolo lepšou možnosťou. 

Právnik Tim Wis napísal pre noviny de Volkskrant, že "existujú presvedčivé argumenty v prospech eutanázie pre deti mladšie ako 12 rokov. Holandsko sa zaviazalo k Medzinárodnému dohovoru o právach dieťaťa. Táto zmluva nielen stanovuje, že vo všetkých konaniach týkajúcich sa dieťaťa sú záujmy dieťaťa "prvoradé" (Článok 3), ale tiež zahŕňa zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania (Článok 37 (a)). Táto ochrana sa navyše vzťahuje na každého podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach."

Holandská asociácia pre dobrovoľné ukončenie života (NVVE) tento nápad podporuje: "utrpenie nesúvisí s vekom. Deti zažívajú utrpenie rovnako ako dospelí. NVVE tvrdí, že deti majú nárok na dôstojnú smrť. Nesmú tu existovať žiadne prekážky pre odvážnych lekárov, ktorí v tomto podporujú dieťa a rodičov." 

Zdroj: lifenews.sk